Raport ze spotkania w ramach w ramach zadania upowszechnianie różnorodnych form aktywności wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych.„Bowling – sport pokoleniowy bez ograniczeń!” – dofinansowanie z Gminy Olsztyn, z ramienia Urzędu Miasta Olsztyna – Biura Sportu i Rekreacji, 

04.05.2019

Projekt obejmuje sześć spotkań, to było drugie spotkanie …

Od 12.00 do 13.00 do dyspozycji były darmowo tory bowlingowe …czy Ty byłeś ? …,

Kolejne spotkanie przed nami …

Zdjęcie w obróbce …