Wzorem lat ubiegłych, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Bowling Club „Helios” w Olsztynie, pozyskało dofinansowanie z Gminy Olsztyn, z ramienia Urzędu Miasta Olsztyna – Biura Sportu i Rekreacji, na realizację projektu pn. „Bowling – sport pokoleniowy bez ograniczeń!” – w ramach zadania Przez ruch po zdrowie – upowszechnianie różnorodnych form aktywności wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych.

Trzy akcje

  • Indywidualne – darmowe granie
  • Szkoły – darmowe granie
  • Szkółka bowlingowa – darmowe granie