Zapraszamy – kolejny darmowy turniej BOWLINGOWY

Cykl otwartych imprez bowlingowych dla mieszkańców Olsztyna organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn w Family Bowling Center w Olsztynie współfinansowany przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Olsztyn.

Turniej bowlingowy – Przez ruch po zdrowie – upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych – Dzień Dziecka

Indywidualny turniej bowlingowy – Dzień Dziecka

01.06.2013 godz. 11.00-12.30

 

Uczestnictwo jest darmowe.

Zapisy przyjmowane są mailowo : biuro@familybowling.olsztyn.pl 

Zapraszamy wszystkich chcących skorzystać z tej formy aktywności sportowej.

Lista jest jeszcze otwarta:

Na dzień 28.05.2013 godz. 22.00