Witam

Wyniki IV turnieju z cyklu HELIOS XXI CTB uwzględnienie w ostatecznej kolejności HDCP …

Podsumowanie:

Wyniki po 4 turniejach HELIOS XXI CTB

Wyniki IV turniej HELIOS XXI CTB 05.09.2018

21 uczestników, wracamy po wakacjach…, jeszcze kilka osób w podróżach…,ale już cyferka 20 została przekroczona …, w obu grupach wygrały PANIE – BRAWO …,EWA D i AGNIESZKA D …, nie miały sobie w tym dniu równych …,

Grupa Zielona : 12 osób, 11 wyników powyżej 200 punktów…, zwyciężczynią IV turnieju została Ewa D  – Brawo …, średnia 197 punkty…, 4 wyniki powyżej 200 punktów (224; 213; 209 i 203 pkt) – Brawo …, tak trzymać …, kolejno już za nią …, ELA L –  (207 ; 201 pkt. ), a dalej DOMINIK C.(211 i 202 pkt)  …, trochę im zabrakło …, do EWY …, PRZEMEK K. (203 pkt) …, KRZYSZTOF L. (203 pkt) …,

  1.      EWA D.                 197  średnia pkt
  2.      ELA L.                   185 średnia pkt
  3.      DOMINIK C.           187 średnia pkt

Grupa Czerwona : 9 uczestników …, Zwyciężczynią została AGNIESZKA D – średnia 169 punkty – Brawo …, widać, że aby wygrać turniej w swojej grupie należy wyjść ponad normę …, i tak uczyniła to AGNIESZKA…, w tym dniu nie dane było ROMANOWI R. i MARKOWI H. dogonić ją …, koledzy zajęli kolejno 2 i 3 miejsce …,

  1.      AGNIESZKA D       196  średnia pkt
  2.      ROMAN E.              162 średnia pkt
  3.      MAREK H.              158  średnia  pkt