Etapy udostępniania sal sportowych, klubów fitness, siłowni, sal tanecznych, kręgielni?

  • etap 1 – treningi indywidualne, w tym bieganie, jazda na rowerze (już dozwolone)
  • etap 2 – udostępnienie boisk i innych miejsc do uprawiania sportu na otwartej przestrzeni, w tym siłowni w parkach, lasach itp. – już dozwolone
  • etap 3 – otwarcie sal szkolnych, hal sportowych oraz innych miejsc zamkniętych, w których będzie możliwość uprawiania sportu z maksymalnie 6-osobowym składem osób uprawiających daną dyscyplinę przy utrzymaniu rygorów sanitarnych
  • etap 4. – otwarcie siłowni, sal fitness, sal tanecznych, kręgielni

Czwarty etap obejmie obiekty, które kojarzą się z większą bliskością osób, które ze sobą współpracują lub rywalizują w sporcie, jak siłownie, sale fitness, także baseny, rekreacja i kręglarnie, czy innego tego typu miejsca do uprawiania sportu – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

 

Czekając na IV etap odmrażania przygotowujemy procedury tak, aby zapewnić wszystkim korzystającym maksymalne bezpieczeństwo . Prawdopodobne zmiany dotyczyć będą m.in:

  • Ilości graczy na jednym torze,
  • Sposobu wydawania obuwia
  • Obsługi recepcyjnej,
  • Rezerwacji torów oraz odległości między rezerwacjami
  • Wszystko dla Waszego bezpieczeństwa.

Odliczamy dni i tygodnie mając nadzieję, że już niebawem zobaczymy się przy torze!