Informacja :

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Bowling Club Helios uczestniczy w programie „Klub 2021”, w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Program obejmuję realizację zajęć treningowych dla dziewcząt i chłopców w wieku 10-16 lat (członków stowarzyszenia). Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 lipca do 15 listopada (4,5 m-ca).

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),

Główny celem zadania jest propagowanie wśród młodych ludzi zasad zdrowego i konstruktywnego trybu życia oraz zaszczepienie w nich potrzeby aktywności sportowej poprzez edukację i uczestnictwo w treningach bowlingowych.

Podstawą jest przekazanie wiedzy w zakresie bowlingu na bazie programu edukacyjnego, zawierającego zasady bowlingu, terminologii, techniki gry, punktacji, etykiety, a następnie doskonalenie poszczególnych elementów prawidłowej gry w kręgle. 

Zapraszamy wszystkich chętnych członków stowarzyszenia w wieku 10-16 lat.

 

p.s

Wymagane jest, aby uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach Programu przeszli testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki zostaną wprowadzone przez Wnioskodawcę do elektronicznej bazy danych – Narodowa Baza Talentów (https://narodowabazatalentow.pl/).

  • Pomiar wysokości ciała
  • Pomiar masy ciała
  • Zwis na drążku
  • Bieg krótki na 50 m
  • Bieg długi na 600 m (dzieci poniżej 12 roku życia); 800 m (dla dziewczynek powyżej 12 roku życia); 1000 m (dla chłopców którzy ukończyli 12 rok życia)