Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Bowling Club „Helios” pozyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. „BOWLINGOWO NAKRĘCENI- Bowling uczy, bowling bawi, wszelkie szkody wnet naprawi!” w ramach konkursu grantowego „Bank Młodych Mistrzów Sportu” z ramienia Fundacji Banku Santander .Projekt ma na celu aktywizację ruchową dzieci i młodzieży, zdrowe zagospodarowanie ich czasu wolnego, podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej młodego pokolenia oraz umożliwienie placówkom opiekuńczo-wychowawczym naszego województwa zorganizowania alternatywnych działań prozdrowotnych.Projekt obejmuje cykliczne spotkania dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych na terenie naszej kręgielni TEN#CODE w Olsztynie. Zorganizowane zostaną także zajęcia rekreacyjno-sportowe dla szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa. Chętni mogą zatem uczestniczyć w dwojakiego rodzaju działaniach:

 • 16 spotkań bowlingowych dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, wszystkich małoletnich mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego,
 • 150 godzin zajęć rekreacyjno-sportowych z bowlingu dla szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu naszego województwa.

                Zadanie w całości realizowane będzie na terenie kręgielni TEN#CODE przy ul. Boenigka 29 w Olsztynie w następujących terminach:

SPOTKANIA BOWLINGOWE w godzinach 11-12:

 • 21 października 2018r.
 • 28 października 2018r.
 • 18 listopada 2018r.
 • 25 listopada 2018r.
 • 16 grudnia 2018r.
 • 23 grudnia 2018r.
 • 20 stycznia 2019r.
 • 27 stycznia 2019r.
 • 17 lutego 2019r.
 • 24 lutego 2019r.
 • 24 marca 2019r.
 • 31 marca 2019r.
 • 21 kwietnia 2019r. – przełożony z powodu świąt na inny termin
 • 12 maja 2019r.
 • 19 maja 2019r.
 • 2 czerwiec 2019r. 
 • 9 czerwca 2019r.

 ZAJĘCIA REKREACYJNO-SPORTOWE DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH realizowane będą każdego miesiąca (od października 2018r. do czerwca 2019r.) w dniach codziennych, w godzinach od 8 do 16, w ilości 15 godzin miesięcznie, po wcześniejszym uzgodnieniu zajęć z organizatorem telefonicznie lub mailowo.

WSZYSTKIE DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Plakat projekt Santander