Raport ze spotkania w ramach w ramach zadania Przez ruch po zdrowie – upowszechnianie różnorodnych form aktywności wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych.„Bowling – sport pokoleniowy bez ograniczeń!” – dofinansowanie z Gminy Olsztyn, z ramienia Urzędu Miasta Olsztyna – Biura Sportu i Rekreacji, 

07.04.2018

W ramach powyższego projektu odbyło się drugie spotkanie bowlingowe.

Do dyspozycji dane było nam 8 torów na 1 godzinę …, jak widać z galerii w bowling mogą grać wszyscy, mali i duzi …, wspólny czas w takiej formie aktywności tylko może wyjść …, nam na dobre …

Stanęli do zdjęcia