Witam

02.10.2021 …. Projekt bowlingowo na Sportowo trwa …

Zostało nam tylko i aż  – 2 spotkania . (16.10.2021 i 10.11.2021)

Zapraszamy: Dzieci i młodzieży szkolnej, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych, obojga płci, podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych i terapeutycznych, ośrodków kuratorskich oraz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie oraz osób dorosłych mieszkańców Olsztyna do wspólnej zabawy.