Informacja :

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Bowling Club Helios uczestniczy w programie „Klub” edycja  2022, w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Program obejmuję realizację zajęć treningowych dla dziewcząt i chłopców w wieku do 18 roku życia (członków stowarzyszenia). Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 lipca do 15 listopada (4,5 m-ca).

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),

Główny celem zadania jest propagowanie wśród młodych ludzi zasad zdrowego i konstruktywnego trybu życia oraz zaszczepienie w nich potrzeby aktywności sportowej poprzez edukację i uczestnictwo w treningach bowlingowych.

Podstawą jest przekazanie wiedzy w zakresie bowlingu na bazie programu edukacyjnego, zawierającego zasady bowlingu, terminologii, techniki gry, punktacji, etykiety, a następnie doskonalenie poszczególnych elementów prawidłowej gry w kręgle. 

Zapraszamy wszystkich chętnych członków stowarzyszenia w wieku do 18 lat.