Terminologia bowlingu

Celność: Umiejętność prawidłowego celowania przy użyciu strzałek, kropek i innych pomocy dostępnych na torze.

Rozbieg: Obszar z drewna klonowego znajdujący się za linią spalonego, w którym gracz wykonuje rzut. Jest to również ruch gracza z kulą w stronę linii spalonego.

Baby split: Split, który powstaje po przetoczeniu kuli pomiędzy dwoma stojącymi kręglami. Zazwyczaj 2–7 lub 3–10; może również być 4–5, 5–6, 7–8, 8–9, lub 9–10.

Back-up ball: Odwrotny łuk. Kula, która skręca z lewej do prawej (dla praworęcznego gracza).

Back-swing: Naturalny ruch cofnięcia kuli po wypchnięciu jej do przodu, przed wykończeniem rzutu.

Odpowiednia postawa: Właściwe ułożenie ramion, kolan i stóp podczas rozbiegu.

Tor ruchu kuli: Wyimaginowana linia, którą podąża kula od momentu rzutu do momentu uderzenia w kręgle.

Big four: Split 4–6–7–10. Zwany również „double pinochle”.

Klepki: Drewniane listwy, które tworzą tor i rozbieg.

Brooklyn: Uderzenie w lewą stronę kręgla głównego. W Brooklynie nazywa się „Jersey”.

Bucket: Niestrącenie kręgli 2–4–5–8 lub 3–5–6–9. Zwane również „dinner pail”.

Rynna (gutter): Kanał z każdej strony toru, który odprowadza kulę z powrotem do pinsettera.

Pęknąć: Spiąć się pod presją.

Chop: Strącenie wyłącznie przednich kręgli w drugim rzucie rundy.

Christmas tree: 2–7–10 lub 3–7–10.

Czysta gra (clean game): Rozgrywka, w której nie ma open frame.

Konsekwentność: Umiejętność gracza do pchnięcia, wykonania zamachu i wykończenia rzutu każdorazowo w ten sam sposób.

Count: Liczba kręgli strąconych w jednej rundzie, którą należy dodać do spare’a z poprzedniej rundy.

Dead ball: Nieskutecznie rzucona kula. Również rzut niezaliczony, który został oddany nieprawidłowo z przyczyn niezależnych od gracza. Gracz ponawia rzut.

Rzut: Czynność polegająca na zamachu, rozbiegu, wypuszczeniu kuli i wykończeniu rzutu.

Double: Strike dwa razy z rzędu.

Upuszczenie kuli: Przedwczesne wypuszczenie kuli podczas rzutu; kula nie przekracza linii spalonego.

Dutch 200: Gra ukończona poprzez naprzemienne rundy strike’ów i spare’ów.

Spalony: Przekroczenie linii spalonego podczas oddawania rzutu oraz zanim kręgle zostaną ustawione dla następnego gracza.

Four bagger: Strike cztery razy z rzędu.

Runda (frame): Jedna dziesiąta gry; frame – również jedno z dziesięciu pól, w których rejestruje się wynik rozgrywki.

Kula w rynnie: Źle skierowana kula, która wypada z toru do rynny.

Handicap: Dostosowanie wyniku w zawodach między indywidualnymi uczestnikami lub drużynami do poziomu wyrównawczego.

Kręgiel główny: Kręgiel numer jeden.

Mocne uderzenie: Uderzenie w kieszeń w środek kręgla głównego.

Kręgiel królewski (king pin): Kręgiel 5.

Tor: Licząca 60 stóp długości powierzchnia z drewna klonowego i sosnowego, po której toczy się kula.

Leave: Kręgle niestrącone w pierwszym rzucie rundy.

Lekkie uderzenie: Uderzenie w kręgiel główny zbyt na prawo, by uzyskać strike.

Kropki: Trzy rzędy kropek poza linią spalonego, które mają pomóc graczowi znaleźć odpowiednią pozycję do rozpoczęcia rzutu oraz wypuszczenia kuli.

Loft: Wyrzucenie kuli na tor daleko za linię spalonego.

Move in: Skorygowanie rzutu na lewo (dotyczy praworęcznego gracza).

Move out: Skorygowanie rzutu na prawo (dotyczy leworęcznego gracza).

Open frame: Runda, w której gracz nie strącił wszystkich kręgli.

Pendulum swing: Ruch wahadłowy kulą w dół.

Pinsetter lub pinspotter: Urządzenie porządkujące i ustawiające kręgle.

Wybieg: Miejsce na samym końcu toru, do którego wpadają kręgle i kule.

Pitch: Kąt, pod jakim otwory na kciuk i palce zostały nawiercone w kuli.

Kieszeń: Przestrzeń między kręglami 1 i 3; strefa, w którą należy uderzyć.

Wypuszczenie kuli: Wypuszczenie kuli z ręki, bezpośrednio przed wykończeniem rzutu.

Obrót: Jeden pełny obrót kuli w trakcie toczenia.

Toczenie: Ruch kuli naprzód.

Rotacja: Ruch kuli w bok.

Zaniżanie wyniku: Oznacza to, że gracz celowo gra gorzej niż jest w stanie, zazwyczaj aby obniżyć swoją średnią lub w inny sposób zdobyć przewagę poprzez uzyskanie wyniku poniżej możliwości.

Scratch: Korzystanie podczas zawodów indywidualnych lub drużynowych z rzeczywistych wyników i średnich; bez handicapu.

Ślizg: Element ostatniego kroku rzutu.

Uchwyt kuli (span): Odległość między wewnętrzną krawędzią kciuka a otworami na palce.

Spare: Strącenie wszystkich kręgli w jednej rundzie dwoma rzutami.

Split: Split to pojęcie nadane kręglom po pierwszym rzucie rundy, gdzie kręgiel główny został

Pozycja wyjściowa: Pierwsza pozycja przyjmowana przez gracza obejmująca chwyt kuli, ułożenie stóp oraz odpowiednie rozłożenie ciężaru ciała.

strącony, a pozostałe kręgle dzieli odległość co najmniej jednego kręgla.

Strike out: Strike trzy razy pod rząd w dziesiątej rundzie.

String: Strike zdobyty kilka razy z rzędu.

Synchronizacja: Koordynacja ruchu ciała i kuli podczas oddawania rzutu.

Turkey: Strike trzy razy z rzędu.

Washout: Po rzucie kręgle 1–2–10 lub 1–2–4–10 nadal stoją.

W każdym urządzeniu zazwyczaj znajduje się 20 kręgli.

Masa każdego standardowego drewnianego kręgla i kręgla powlekanego tworzywem wynosi nie mniej niż 3 funty 6 uncji (1531 g) i nie więcej niż 3 funty 10 uncji (1645 g).

Wysokość każdego kręgla powinna wynosić 15 cali, plus minus 1/32 cala (380–382 mm).

Największa średnica kręgla to 4,755–4,797 cali (121–122 mm) na wysokości 4,5 cala (114 mm).

Średnica podstawy wynosi ok. 2 cale (51 mm).