Od poniedziałku 26.03.2012 rozpoczynają się eliminacje nowego turnieju bowlingowego dla wszystkich chętnych (oddzielne kategorie dla amatorów i zawodowców

WYGRAJ „ jazdę rajdowym samochodem SUBARU”

Eliminacje trwają przez cały tydzień

Formuła RE-ENTRY: poprawianie swoich wyników w grach dodatkowych

 • Dzień Data Godzina Cena eliminacji/Re entry
 • 1 PONIEDZIAŁEK 26.03.2012 cały dzień 32 ZŁ/28 ZŁ
 • 2 WTOREK 27.03.2012 cały dzień 32 ZŁ/28 ZŁ
 • 3 ŚRODA 28.03.2012 cały dzień 32 ZŁ/28 ZŁ
 • 4 CZWARTEK 29.03.2012 cały dzień 35 ZŁ/30 ZŁ
 • 5 PIĄTEK 30.03.2012 do 19.00 35 ZŁ/30 ZŁ
 • 6 SOBOTA 31.03.2012 od 10.00-16.00 35 ZŁ/30 ZŁ

Finały:

Niedziela godzina 17.00, opłata za udział w finale: 35 złotych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:

Ogólne:

Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla AMATORÓW i ZAWODOWCÓW (posiadanie licencji PZK)

 • Dla AMATORÓW w dwóch kategoriach kobiety i mężczyźni. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń zostanie wprowadzona jedna kategoria, kobietom będzie przysługiwał Handicap – 8 punktów.
 • Dla ZAWODOWCÓW w jednej kategorii, kobietom będzie przysługiwać Handicap – 8 punktów.

RE-ENTRY – Istnieje możliwość poprawienia swoich wyników w grach dodatkowych tzw. RE-ENTRY, które są dodatkowo płatne. Nie istnieje ograniczenie ilościowe ich rozegrania. Zawodnik gra do osiągnięcia satysfakcjonującego go wyniku.

 • Udział w turnieju może wziąć osoba pełnoletnia (osoba niepełnoletnia musi posiadać pisemną zgodę przynajmniej jednego rodzica na udział w zawodach), która zgłosi swój start w Turnieju Amatorów na listach startowych w kręgielni.
 • Każdy zawodnik w momencie dokonania zgłoszenia na Turniej, zobowiązuje się do uregulowania płatności za udział w Turnieju.
 • Losowanie torów następuje przed rozpoczęciem każdej tury.
 • Dokonanie zapisu na Turniej jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zapisów regulaminu turnieju.
 • Smarowanie xx
 • Smarowanie torów przed każdą turą eliminacyjną.

Eliminacje:

 • Dzień Data Godzina Cena eliminacji/Re entry
 • 1 PONIEDZIAŁEK 26.03.2012 cały dzień 32 ZŁ/28 ZŁ
 • 2 WTOREK 27.03.2012 cały dzień 32 ZŁ/28 ZŁ
 • 3 ŚRODA 28.03.2012 cały dzień 32 ZŁ/28 ZŁ
 • 4 CZWARTEK 29.03.2012 cały dzień 35 ZŁ/30 ZŁ
 • 5 PIĄTEK 30.03.2012 do 19.00 35 ZŁ/30 ZŁ
 • 6 SOBOTA 31.03.2012 od 10.00-16.00 35 ZŁ/30 ZŁ

1. Każdy zawodnik gra w eliminacjach i Re-entry 4 gry. Suma punktów z rozegranych 4 gier stanowi jego wynik.

2. Do Finału awansuje:

 • AMATORZY mężczyźni – 12 zawodników z najlepszą sumą punktów z 4 gier zagranych w Eliminacjach, na dzień 31.03.2012r.
 • AMATORZY kobiety – 8 zawodniczek z najlepszą sumą punktów z 4 gier zagranych w Eliminacjach, na dzień 31.03.2012r.
 • ZAWODOWCY – 12 zawodników z najlepszą sumą punktów z 4 gier zagranych w Eliminacjach, na dzień 31.03.2012r.

Finał:

 • Niedziela godzina 17.00, opłata za udział w finale: 35 złotych.
 • Turniej w Formacie 4 gier. Finaliści grają po 4 gry ze zmianą torów. Losowanie torów przed Finałem
 • O końcowej klasyfikacji, zadecyduje najwyższa suma punktów uzyskanych w Finale.

Nagrody:

 • 1 i 2 Miejsce : Jazda obok instruktora/kierowcy rajdowego samochodem rajdowym SUBARU na wyznaczonym odcinku toru rajdowego na nawierzchni szutrowej.
 • 3 miejsce – karta rabatowa 10 %
 • Protesty i zażalenia: Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone do organizatora turnieju natychmiast po zaistnieniu sytuacji spornej. Będą one rozstrzygane według zasad obowiązujących w bowlingu sportowym. Ostateczną decyzję w powyższych sprawach podejmuje sędzia główny turnieju lub pracownik kręgielni udostępniający tory do gry w ramach turnieju..
 • Za obsługę turnieju odpowiedzialni są:
 • Sędzia główny – przedstawiciel kręgielni Family Bowling Center