Program Klub 2021

Informacja : Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Bowling Club Helios uczestniczy w programie „Klub 2021”, w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Program obejmuję realizację zajęć treningowych dla...