Witam

Informacja – startujemy kolejny rok z projektem Klub 2024 w ramach realizacji zadania publicznego ze środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2023-2025. Program Ministra Sportu i Turystyki

„Klub 2024”

Informacja : Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Bowling Club Helios uczestniczy w programie „Klub” edycja  2024, w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Program obejmuję realizację zajęć treningowych dla dziewcząt i chłopców w wieku od 7 lat do 18 roku życia (członków stowarzyszenia).  Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 lipca do 15 listopada (4,5 m-ca).

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),

Cel:  Główny celem zadania jest propagowanie wśród młodych ludzi zasad zdrowego i konstruktywnego trybu życia oraz zaszczepienie w nich potrzeby aktywności sportowej poprzez edukację i uczestnictwo w treningach bowlingowych.

Podstawą jest przekazanie wiedzy w zakresie bowlingu na bazie programu edukacyjnego, zawierającego zasady bowlingu, terminologii, techniki gry, punktacji, etykiety, a następnie doskonalenie poszczególnych elementów prawidłowej gry w kręgle. 

Zapraszamy wszystkich chętnych członków stowarzyszenia w wieku od 7 lat do 18 lat.

Niezbędne wcześniejsze zgłoszenie udziału u organizatorów (poprzez skrzynkę mailowąbiuro@familybowling.olsztyn.pl). 

UDZIAŁ W SPOTKANIACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNY!!!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty

Informacja projekt Klub 2024