• Regulamin
 • korzystania z Miesięcznej Karty Abonamentowej w kręgielni Ten#code Family Bowling Center
 • Abonament poranny  – 168 zł
 • W godzinach 14.00-16.00  – ważna od niedzieli do czwartku
 •                              168 zł – 4 godziny = 42 zł za 1 godzinę
 • Abonament popołudniowy  – 200 zł
 • W godzinach 14.00-22.00  – ważna od niedzieli do czwartku
 •                              200 zł – 4 godziny = 50 zł za 1 godzinę
 1. Miesięczna Karta Abonamentowa zwana dalej MKA jest kartą terminową – ważną przez okres miesiąca określoną na karcie – „termin ważności do”.
 2. Użytkownikiem MKA jest osoba, której imię i nazwisko widnieje na karcie.
 3. Każda MKA jest imienna i opatrzona indywidualnym numerem.
 4. MKA  upoważnia do gry w bowling na kręgielni (Ten#code Family Bowling Center w Olsztynie) dwie osoby (użytkownik karty plus osoba towarzysząca)
 5. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się MKA jest jej Użytkownik, co oznacza, że nie może być wykorzystane przez inną osobę
 6. MKA ważna jest jedynie za okazaniem dodatkowego dokumentu tożsamości.
 7. MKA nie obejmuje opłaty za obuwie – 3 zł
 8. Każda dodatkowa osoba chcąca dołączyć do gry na tor użytkowany w ramach MKA zobowiązana jest opłacić dodatkowo 9 zł za godzinę plus opłata za obuwie 3 zł od osoby.
 9. MKA nie sumuje się z innymi promocjami
 10. MKA podlega wykorzystaniu tylko w wykupionych przedziałach czasowych (14.00-16.00 lub 14.00-22.00)
 11. Aby skorzystać z przywilejów MKA należy dokonać wcześniejszej telefonicznej rezerwacji torów.
 12. Każde skorzystanie z gry w bowling, w ramach MKA powinno być „odznaczone” stosownym skreśleniem liczby wykorzystanych godzin na karcie.